АКА̀ТИСТ

АКА̀ТИСТ м. Църк. 1. Църковна хвалебствена песен в чест на Христос, Богородица или светиите, при пеенето на която не се сяда. В събота — петата неделя във великийт пост — свършва ся акатист или похвала.. на пресв. Богородица. З. Петров и др., ЧБ (превод), 236.

2. Богослужебна книга с такива песни; акатистник. Преписвах дамаскини, сказания.., а главно, доизкарвах започнатия още в Килифарево акатист на св. Йоан Златоуст. П. Р. Славейков, Избр. пр II, 98.

3. Църковна служба, на която се пеят такива песни.

— Гр. Bκάθιστος ’неседнал’.

Списък на думите по буква