АКА̀ЦИЕВ

АКА̀ЦИЕВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до акация. Насядали в градината, болните .. дълбоко вдишваха акациевия аромат на побелелите в цветове дървета. Н. Каралиева, Н, 107. Акациево дърво. Акациеви фиданки. Акациево клонче. Акациев цвят. Акациеви храсти.

2. Който се състои от акации или има акации. Гергин се беше отпуснал на задното седалище и уморен,.., долавяше.., свистенето на топлия вятър в акациевата горичка надясно от пътя. Ем. Манов, ДСР, 322. Акациева алея. Акациеви насаждения.

3. Който е получен от цвета на акация. Акациев мед.

Списък на думите по буква