АКА̀ЦИЯ

АКА̀ЦИЯ ж. 1. Бодливо дърво с нечифтоперести листа и с бели медоносни цветове на гроздовидни съцветия, използувано като декоративно или почвоукрепително дърво; салкъм. Robinia pseudoacacia. В стаята изведнъж нахлу силен аромат на цъфнали акации. Д. Калфов, Избр. разк., 13. Акацията надвесваше над главата му белите си цветове, прилични на дантели, насекомите събаряха от време на време някое цветче, което падаше на масата. Ем. Станев, ИК I, 84. Акацията вирее добре и в неблагоприятни почви и расте много бързо, поради което успешно се използува за укрепване на сипеи и пороища. Вл. Брънеков и др., СД, 229.

2. Бот. Род дървета и храсти от семейство бобови, разпространени в тропичните и субтропични области. Acacia.

Бяла акация. Акация (в 1 знач.). Жълта акация. Храст с жълти цветове на гроздовидни съцветия, използуван за жив плет или за укрепване на почвата.

— От гр. Bκακία.

Списък на думите по буква