АКВАЛА̀НГ

АКВАЛА̀НГ м. Преносим на гърба апарат — бутилки със сгъстен до 150 атм. въздух за дишане под водата, използуван в леководолазния спорт, при подводни изследвания и др. Кинооператорът.., екипиран с акваланг, подводно пневматично оръжи, и с ловджийски нож на кръста, стъпи на носа на лодката и вдъхна дълбоко въздух. Миг след това тялото му потъваше в синьорезедавата люлееща се стихия. ВН, 1960, бр. 2642, 4.

— От лат. aqua ’вода’ + англ. lung ’бял дроб’.

Списък на думите по буква