АКВАНА̀ВТ

АКВАНА̀ВТ м. Човек, който със специална екипировка или с подводен апарат се спуска в море или океан на определени дълбочини, недостъпни за водолази. Учените и акванавтите ми разказаха за своите батискафи, за поредните подводни експерименти. Отеч. 1980, кн. 5, 31.

— От лат. aqua ’вода’ + гр. ναύτης ’плувец’ през фр. aquanaute, англ. aquanaut и рус. акванавт.

Списък на думите по буква