АКВАРЀЛ

АКВАРЀЛ м. 1. Боя за рисуване, която се размива с вода; водна боя. Попадна ми в ръцете ръкописното списание "Съревнование". То цялото бе оформено с туш, акварел, цветни моливи и мастило. Ал. Гетман, ВС, 318.

2. Рисунка, картина, рисувана с водни бои. Стихове пишеше, а как рисуваше. Цялото училище беше украсено с неговите акварели. П. Бобев, К, 70.

— От ит. acquarello.

Списък на думите по буква