АКВА̀РИУМ

АКВА̀РИУМ м. 1. Басейн или стъклен съд, в който се държат или отглеждат риби или други водни животни и растения. Имаше градинка с овощно и зеленчуково кътче, с два фонтана и един аквариум, гъмжащ от редки водорасли и водни животни. Ст. Волен, МС, 22. Таванският ъгъл бе настлан с дебели черги, върху които имаше малка маса,.., електрически котлон и стъклен аквариум, в който плуваха две червени мълчаливи риби. Д. Кисьов, Щ, 290.

2. Институт или специално помещение, където се отглеждат риби или други водни животни и растения за научни изследвания или за показ. На 17 юлий т. г. стана тържественото откриване на зоологическата станция с аквариум във Варна, която представя част от университета. ПН, 1932, кн. 1, 14. В мократа мрежа трептят и бляскат на слънцето пъстри каракуди. Това са малки сплескани рибки, каквито сме виждали в аквариумите. С. Северняк, ОНК, 113. — Предлагам да отидем в Аквариума. Там има хора, които ще ни обяснят всичко. П. Коларов, РП, 7.

— Лат. aquarium ’басейн’.

Списък на думите по буква