АКВАСКО̀П

АКВАСКО̀П м. Оптически уред за наблюдение под водата.

— От лат. aqua ’вода’+гр. σκοπός ’гледащ’.

Списък на думите по буква