АКВАТО̀РИЯ

АКВАТО̀РИЯ ж. Спец. Участък от водна повърхност в определени граници. Хамсиен хайвер и личинки бяха събирани масово и през същото лято в широка акватория пред нашия бряг. Пр, 1952, кн.5, 43.

Пристанищна акватория. Участък от водна повърхност, заградена от кея и вълнолома на пристанището. Самолетна акватория. Участък от водна повърхност, съоръжен за излитане, кацане и престой на хидроплани.

— От лат. aquatorium.

Списък на думите по буква