АКВИЗЍТОР

АКВИЗЍТОР м. Остар. Застрахователен агент. — Туй ми е професията, тя ще ме храни. Днес твоя приятел Гороломов е аквизитор, агент, деятел,.., на застрахователното дружество "Рила". Отивам по селата и ще правя застраховки. Й. Йовков, ПГ, 9.

— От лат. aquisitor ’лице, което припечелва’.

Списък на думите по буква