А̀КИ

А̀КИ1 нареч.-предлог. Остар. 1. За посочване на сходство, еднаквост, прилика при сравнение на лица, предмети, състояния или качества на лица и предмети; като, подобно на. Тия человеци [чорбаджиите] ядат село, аки кърляж, и гледат на кой начин да мъчат народ. СбПер.п II, 38.

2. За посочване на типично или временно качество; в качеството на, като. Негово височество, аки правдолюбив и достоен служител на царския заповеди,.., дал му е да разбере [на Дионисий], че веки е прошло.. время на фанариотская притворност. СбПер. п, 40.

А̀КИ

А̀КИ2 съюз. Остар. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение за сравнение; като че, като че ли. Като безумни гнусат се от своего рода, язика и имене, аки би им име болгарин безчестие приносило. К. Огнянович, ЖА, 3.

Списък на думите по буква