АКЛИМАТИЗА̀ЦИЯ

АКЛИМАТИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Приспособяване на живия организъм (на човек, животно или растение) към нови, непривични за него климатични или други жизнени условия; аклиматизране. Благоприятните климатични условия позволяват тук да се извършва научна работа по изучаването, аклиматизацията и отглеждането на субтропическите култури. Л. Мелнишки, ПП, 38. Опитите по аклиматизация на рибите, проведени от учените преди няколко години, дадоха забележителни резултати. ОФ, 1950, бр. 1813, 1. Аклиматизация на човека. Аклиматизация на растенията. Аклиматизация на животните. // Разш. Разг. Привикване на някого към някаква нова обстановка, среда.

— От лат. acclimatisatio през нем. Akklimatisation.

Списък на думите по буква