АКЛИМАТИЗЍРАМ

АКЛИМАТИЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Приспособявам обикн. животно или растение към нови, непривични за тях климатични или други жизнени условия. аклиматизирам се страд. Опитите доказаха, че е възможно да се аклиматизират в много райони на страната и рибите сьомга (лакерда), пъстърва,.. и есетра. ОФ, 1959, бр. 1813, 1.

АКЛИМАТИЗЍРАМ СЕ несв. и св., непрех. За човек, животно или растение — привиквам, приспособявам се към нови климатични или други жизнени условия. За да се аклиматизира и да добие опит на полярен изследовател, Пири предприел няколко похода в Гренландия и в Арктика. ВН, 1959, бр. 2524, 4. // Разш. Разг. За човек — свиквам с нова обстановка, нова среда. — Във въздуха на София — продължи той — има нещо, към което всеки път отново и отново трябва да се аклиматизирам. А. Наковски, МПП, 58.

— От нем. akklimatisieren.

Списък на думите по буква