АКОМОДА̀ЦИЯ

АКОМОДА̀ЦИЯ ж. Спец. Приспособяване, нагаждане.

Акомодация на окото. Спец. Способност на окото да се приспособява и да вижда ясно предметите на различни разстояния чрез изменение на лещата.

— От лат. accomodatio ’приспособяване’.

Списък на думите по буква