АКОМОДЍРАНЕ

АКОМОДЍРАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от акомодирам и от акомодирам се; приспособяване, нагаждане.

Списък на думите по буква