АКО̀РДОВ

АКО̀РДОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от акорд1. От мощния акордов удар на целия оркестър обоят разгъва един тих напев, подет от кларнети, корни и фаготи. К, 1926, бр.85, 3.

Списък на думите по буква