АКОРДЬО̀РСТВО

АКОРДЬО̀РСТВО, мн. няма, ср. 1.Занятие, професия на акордьор. От няколко години се занимавам с акордьорство.

2. Акордиране на пиана или на други музикални инструменти като учебен предмет в училище или висше учебно заведение. Надяваме се също в най-скоро време да бъде въведен предметът акордьорство в Консерваторията и в музикалните училища. Отеч., 1978, кн. 2, 6.

Списък на думите по буква