АКОСТЍРАМ

АКОСТЍРАМ, ‑аш, несв. и св., непрех. Мор. За кораб — спирам до брега; приставам2. Някъде към обяд корабът акостира; щом опря кея, всички се втурнаха към брега и това приличаше на някакво бягство, сякаш корабът всеки момент щеше да потъне. Е. Кузманов, ЧДБ, 247. Корабът бавно приближаваше към кейовата стена. На

кея, точно където трябваше да акостира, се виждаха хора. НМ, 1963, бр. 296, 3. По протежение на целия кей са акостирали един до друг големи чуждестранни кораби. РД, 1958, бр. 3, 2.

— От фр. accoster.

Списък на думите по буква