АКРЕДИТЍВ

АКРЕДИТЍВ м. Банк. Документ, който представлява писмено нареждане на едно кредитно учреждение до друго да се изплати определена сума на някого в определен срок.

—От лат. accreditivus ’доверителен’.

Списък на думите по буква