АКРИЛА̀Н

АКРИЛА̀Н, мн. няма, м. Спец. Влакно от синтетични полимери, което по качества е близко до вълната и се използува за изработване на тъкани, килими, трикотаж и др. Полимерът, който намира приложение за производство на влакна, носи различни наименования — орлон, акрилан и др. Вл. Кабаиванов и др., ТП, 323.

— Англ. Acrilan (фабр. марка) от лат. acer, acris ’остър’.

Списък на думите по буква