АКРОБА̀Т

АКРОБА̀Т м. 1. Цирков гимнастик, изпълнител на сложни и силови гимнастически или еквилибристични упражнения. Той беше съдържател на арената,.., акробат при въжеигрането. Ив. Вазов, Съч. Х, 23. Всички онемели гледаха акробата, а когато се изправи на крака, дълго гърмяха възторжени гласове. Гр. Угаров, ПСЗ, 585.

2. Спортист, който упражнява акробатика като спортна дисциплина. Спортна школа за акробати. Отбор на акробати.

3. Прен. Неодобр. За човек, който умело се ориентира в сложна обстановка и ловко сменя крайни позиции, за да се нагоди към някого за своя изгода; хитрец, измамник, мошеник, въжеиграч. Новите избори ще бъдат важни между другото и за това, защото те ще решат участта на всички политически акробати, които в политиката са дирили средство за обогатяване. Бълг., 1902, бр. 447, 2.

— От гр. Bκροβάτησ ’който ходи на пръсти’ през рус. акробат.

Списък на думите по буква