АКРОБА̀ТСТВАМ

АКРОБА̀ТСТВАМ и АКР?БА̀?СТВ?ВАМ, ‑аш, несв., непрех. Играя или действувам като акробат. Единият му крак беше малко по-къс и той леко понакуцваше, но това никак не му пречеше ни да се катери по дърветата, ни да акробатствува. К. Константинов, СЧЗ, 79.

Списък на думите по буква