АКРОБА̀ТСТВАНЕ

АКРОБА̀ТСТВАНЕ ср. Отгл. същ от акробатствам; акробатствуване.

Списък на думите по буква