АКРОБА̀ТСТВО

АКРОБА̀ТСТВО, мн. ‑а, ср. 1. Само ед. Изкуство или занятие на акробат; акробатика. Занимавам се с акробатство.

2. Прен. Неодобр. Акробатика (в 4 знач.); акробатщина. Разбира се, това словесно акробатство не гони никаква користна или злонамерена цел — то съществува само за себе си, просто като изкуство. Св. Минков, ДА, 51.

Списък на думите по буква