АКРОБА̀ТЩИНА

АКРОБА̀ТЩИНА ж. Неодобр. Акробатика (в 4 знач.); акробатство. Тоя ненавреме подзет въпрос,.., има един непредвиден резултат: показа твърде нагледно,.. — безталантността на младата генерация поети и тяхната акробатщина с хубавото родно слово. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 29-30.

Списък на думите по буква