АКРОКЕФА̀Л

АКРОКЕФА̀Л м. Антроп. Човек с продълговата и изострена глава.

— От гр. Dκρος ’остър’ + κε5αλή ’глава’.

Списък на думите по буква