АКРОКЕФА̀ЛИЯ

АКРОКЕФА̀ЛИЯ мн. няма, ж. Антроп. Продълговата и заострена форма на главата.

— Гр. Bκροκε5αλία.

Списък на думите по буква