АКРОТЀР

АКРОТЀР м. Архит. Скулптурно украшение в ъглите или на върха на фронтона на гръцки храм или на релеф на гробница, което представлява обикн. статуя.

— От гр. Bκρωτήριον ’връх, било на планина’.

Списък на думите по буква