АКРОТЀРИЙ

АКРОТЀРИЙ м. Архит. Акротер. В северната ограда е намерен един акротерий, представляващ човешка глава с лъвско тяло. ВН, 1961, бр.3167, 4.

Списък на думите по буква