АКРОФО̀БИЯ

АКРОФО̀БИЯ, мн. няма, ж. Мед. Болезнен страх от големи височини. Акрофобията е усещането за нестабилност, което изпитвате при големи височини. ВД, 1999, бр. 33, 5.

Списък на думите по буква