АКСЕЛБА̀НТИ

АКСЕЛБА̀НТИ мн., ед. (рядко) акселба̀нт, м. Плетен шнур с метален накрайник, който се поставя през рамото в парадна униформата на някои военни чинове и др. Игнатиев беше в парадна генералска униформа, с широка лилава лента, с еполети, акселбанти, ордени. Ст. Дичев, ЗС II, 524. С изпокъсани пагони и акселбанти стражарите и Камарашинът бяха натикани в една барака. Т. Харманджиев, Р, 41.

— От нем. Achselband. Друга (разг.) форма: екселба̀нти.

Списък на думите по буква