АКСЕЛЕРА̀ТОР

АКСЕЛЕРА̀ТОР м. 1. Техн. Устройство

свързано с педал на двигател с вътрешно горене, регулиращо постъпването на гориво в цилиндрите за изменение числото на оборотите в него.

2. Хим. Вещество, което се прибавя, за да ускори протичането на химична реакция.

— От лат. accelero ’ускорявам’.

Списък на думите по буква