АКСЕСОА̀Р

АКСЕСОА̀Р м. 1. Книж. Второстепенно, допълнително нещо към главното, което обикн. го допояснява, допълва, украсява. Окото минува от детайлите към общия ефект без никаква мъка. Великолепието на първите е само един аксесоар, една принадлежност на цялото. К. Величков, ПССъч. III, 71. В тях [стилните похвати] ние виждаме, че устремите на въображението му почти никога не излизат из кръга на малкия свят на селото с целия негов аксесоар — нивите, полето, гората и стопанството. Б. Ангелов, ЛС, 261.

2. Театр. Само ед. събир. Всички допълнителни дребни неща като странична подробност в постановката на театрално представление — предмети от бутафориите и реквизита. Гостите си носеха от родината огромни кутии аксесоар — всякакви маски, конфети, серпантини. С. Северняк, ИРЕ, 382.

3. Допълващи вещи към тоалета: обувки, шапка, колан, ръкавици, чанта и др.

— Фр. accessoire.

Списък на думите по буква