АКСИА̀ЛЕН

АКСИА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Техн. Който се отнася до ос, принадлежи или е свойствен на ос; осев. Аксиално налягане. Аксиална турбина.

— От лат. axialis.

Списък на думите по буква