АКСИА̀ЛНО

АКСИА̀ЛНО. Техн. Нареч. от аксиален. Загряването се извършва.. с аксиално постъпваща пара в нагревни тръби. Ас. Генадиев и др., ТЗ, 177.

Списък на думите по буква