АКСИОЛО̀ГИЯ

АКСИОЛО̀ГИЯ ж. Филос. Учение за същността на духовните ценности, като прояви, които не се поддават на научен анализ, възникнало в края на XIX и началото на XX век.

— От гр. Dξιος ’достоен, ценен’ + λογός ’наука’.

Списък на думите по буква