АКСОНОМЕТРЍЧЕН

АКСОНОМЕТРЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни. Мат. Прил. от аксонометрия. Проектирането на улиците, площадите и кварталите се извършва освен чрез споменатите ситуационни планове,.., още и чрез макети, аксонометрични чертежи, перспективни скици, рисунки и други такива. К. Груев, ПГ I, 384. Аксонометрични изображения.

Списък на думите по буква