АКСОНОМЀТРИЯ

АКСОНОМЀТРИЯ, мн. няма, ж. Мат. Дял от дескриптивната геометрия, който разглежда методите за изобразяване на пространствените фигури върху равнина.

— От гр. Dξον ’ос’+ μέτρον ’измерване’.

Списък на думите по буква