АКТИВА̀ТОР

АКТИВА̀ТОР м. Спец. Вещество или друго тяло, които служат за ускоряване на различни обикн. каталитични процеси. Като активатори на тия ферменти могат да се употребят.., сероводород и други редуктори. Я. Басан и др., ТКП, 88. Ферментите са активатори на процесите в живия организъм. Д. Георгиев, ТЖР, 24. Интензитетът и цветът на луминисцентното светене на луминофора зависи предимно от вида и количеството на активатора. ВН, 1958, бр.2275, 4.

— От фр. activateur.

Списък на думите по буква