АКТИВА̀ЦИЯ

АКТИВА̀ЦИЯ ж. Спец. 1.Засилване на химическите, физическите или биологичните свойства на едно тяло. Активация на ферментите. Активация на атомите. Активация на молекулите.

2. Разш. Активизация.

— От фр. activation.

Списък на думите по буква