АКТЍВЕН

АКТЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. 1. Който живо, енергично извършва някаква дейност; деен. Противоп. пасивен. Той става привърженик на революционните възгледи на децата си, а в много отношения и техен активен помощник. Ст. Благоева, ГД, 14. Лисицата не спи зимен сън. През зимата е твърде активна, защото трудно си намира храна. П. Петков, СП, 26. Активен гражданин.

2. Който се характеризира със или се изразява в енергична, интензивна дейност; действен, деен. През турското робство Ловеч продължава да е духовен и културен център. Особено активна роля в това отношение е играл манастирът "Св. Богородица". Ст. Михайлов, БС, 161. На 14 септември пристигна от Пловдив Каравелов, посрещнат от крайните либерали като техен естествен водител. . Отсъствието му от България вместо да му повреди, бе опазило,.., неговото влияние от ония неминуеми удари, които активната политика нанася на политическите хора. С. Радев, ССБ I, 408-409. Активно участие. Активна политика. Активна подкрепа. Активни военни действия. Активна съпротива. // Който се развива бурно, не спира. Болестта е доста активна.Активна реакция. Активен възпалителен процес.

3. Спец. Който действува, който въздействува върху нещо. Бетонът е изкуствен строителен материал, състоящ се от активни части — цимент и вода, и инертни части — пясък и чакъл. Х. Попйорданов и др., ПИ, 119. Не би трябвало да се напоява с повече вода, отколкото е необходимо да се намокри активният почвен слой до дълбочината на корените. Пр, 1954, кн.I, 25. Активна течност. Активна сила.

4. Спец. Който встъпва лесно в някаква реакция. При химичните реакции калцият много лесно отдава двата си валентни електрона и затова е силно активен метал. Хим. IX кл, 23. Активен водород. Активно съединение. Активно вещество. // В който най-усилено се действува. Това е горивото на реактора. Тук в центъра на активната му зона се създава неутронният поток. ВН, 1961, бр.3170, 1. Активен център.

5. Финанс. Който се характеризира с намаление на добър актив (в 1 знач.), при който наличните средства, вземанията са по-големи от даванията. Като се има пред вид, че търговският баланс за декемврий е също активен, то балансът на външната търговия е приключен с над 500 милиона.. актив. Пл, 1934, бр. 1553, 3.

Активен борец <против фашизма>. Полит. В периода след 9.IХ.1944 г. до 1989 г., нас — звание на деен участник в комунистическата антифашистка борба. — Но тия пенсии за народна свобода не се дават току-така. Те се дават само на активни борци. Ст. Даскалов, ЕС, 272. Активен въглен. Продукт с пореста структура, получен при овъгляване на растителни или животински остатъци при определена температура, използуван като филтър, адсорбент за пречистване на вода, въздух, в противогази, в медицината и др.; активиран (медицински) въглен. Активен имунитет. Мед. Имунитет, получен след ваксинирането. Активен капитал. Финанс. Капитал, който функционира при възпроизводствения процес. Активен речников запас; активен речник. Езикозн. Думи, напълно ясни за говорещия и постоянно употребявани от него. Активна почивка. Почивка, през време на която се провеждат различни здравословни дейности, като туризъм, гимнастика и др. Активна туберкулоза. Мед. Туберкулозно заболяване у човек, което дава явни признаци. Активно избирателно право. Юрид. Право на гражданите да избират и да бъдат избирани в избори на представителни и други изборни органи на държавата.

— От лат. activus ’деен’. — Хр. Ботев, Знание, 1874—1875.

Списък на думите по буква