АКТИВИЗА̀ЦИЯ

АКТИВИЗА̀ЦИЯ ж. Засилване на някаква дейност, подбуждане към решителни действия; активация. Активизация на военните действия.

Списък на думите по буква