АКТИВИТЀТ

АКТИВИТЀТ, мн. няма, м. Книж. Активност.

— От нем. Aktivität.

Списък на думите по буква