АКТИНЍДИ

АКТИНЍДИ обикн. мн. Хим. Семейство от 14 трансуранови елемента, някои от които не се срещат в природата, а се получават чрез ядрени реакции. Редките елементи от групата на лантанидите на брой 14 се отлъчват от елементите, които принадлежат към групата на актинидите (уран, торий и др.). Л. Дряновска-Нонинска, ЙСЧ, 72.

Списък на думите по буква