АКТЍНИЯ

АКТЍНИЯ ж. Хищно морско животно от типа мешести, ярко обагрено, с множество пипала, което живее обикн. прикрепено

по дъното или по подводни предмети; морска хризантема. Actinia. Предупредителната окраска не липсва и сред морските обитатели. Типичен пример представляват актиниите. М. Йосифов, ЗФБ, 40. Вдясно по отцепени от скалата плочи бяха полепнали цветята на стотици червени, жълти, розови и в какви ли не още оттенъци актинии, които едва забележимо движеха пипалата си. ВН, 1960, бр. 2642, 4. Най-характерен пример на симбиоза между животно и животно е познатият на всички случай на съжителство между рака пустинник и някои актинии. ПН, 1935, кн. 8-9.

— От гр. Bκτίς,—ίνος ’лъч’.

Списък на думите по буква