АКТИНОГРА̀Ф

АКТИНОГРА̀Ф м. Метеор. Метеорологически уред, с който се измерва и записва слънчевата радиация.

— От гр. Bκτίς, -ίνος ’лъч’.

Списък на думите по буква