АКТИНОГРА̀ФИЯ

АКТИНОГРА̀ФИЯ ж. Физ. Измерване и записване на слънчевата радиация с актинограф.

АКТИНОГРА̀ФИЯ

АКТИНОГРА̀ФИЯ ж. Физ. Измерване и записване на слънчевата радиация с актинограф.

Списък на думите по буква