АКТИНОЛО̀ГИЯ

АКТИНОЛО̀ГИЯ ж. Дял от физиката, който изучава свойствата на различните видове лъчения.

Списък на думите по буква