АКТИНОМЀТЪР

АКТИНОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑тра, м. Метеор. Метеорологически уред, с който се измерва интензивността на слънчевата радиация.

— От гр. Bκτίς, -ίνος ’лъч’+ μέτρον ’мярка’.

Списък на думите по буква