АКТИНОМИЦЀТИ

АКТИНОМИЦЀТИ мн., ед. (рядко) актиномицѐт, м. Биол. Лъчисти гъбички, низши растителни организми със смесени черти на бактерии и на низши гъбички, които се развиват върху разлагащи се органични вещества. Има и други микроорганизми.., които предизвикват заболявания. Такива са вретенообразните бактерии, актиномицетите и пр. Н. Пръвчев и др., ЗТ, 38.

— От гр. ακτιξ, -ινος ’лъч’ + μύκης, -ητος ’гъба’.

Списък на думите по буква